Postanowieniem z dnia 23.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 5.109,94 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięć złotych 94/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 31,97 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 97/100), dywidendy w kwocie 376,78 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 78/100) oraz kwoty 4.701,19 zł (słownie: cztery tysiące siedemset jeden złotych 19/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 20.05.2020r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Franciszkowi Żak s. Karola i Paraszczewy, ostatnio zamieszkałym w Jaworniku Przedmieściu 94 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Franciszka Żak do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 01 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 01 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 144 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-01 09:48:42 Tomasz Inglot Wersja oryginalna