Postanowieniem z dnia 27.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim
w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 328,79 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem złotych 79/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 2,06 zł (słownie: dwa złote 06/100), dywidendy w kwocie 24,28 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 28/100) oraz kwoty 302,45 zł (słownie: trzysta dwa złote 45/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Jaworniku Polskim
w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 03.02.2022r. w Leżajsku członkowi Spółdzielni – Janinie Hop c. Marka i Adeli, ostatnio zamieszkałej w Hucisku Jawornickim 245 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej. Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Janiny Hop do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 01 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 01 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 144 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-01 09:51:04 Tomasz Inglot Wersja oryginalna