Postanowieniem z dnia 01.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 446,97 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć złotych 97/100), w tym tytułem udziału członkowskiego w kwocie 3,02 zł (słownie: trzy złote 02/100) oraz kwoty 443,95 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote 95/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 18.08.2022r. w Przeworsku członkowi Spółdzielni – Wandzie Dubas c. Adama i Łucji, ostatnio zamieszkałej w  Zagórzu 133 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Wandy Dubas do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 06 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 06 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 157 Autor / Zatwierdzający: T.Inglot
Wersje:
2023-03-06 13:34:32 Tomasz Inglot Wersja oryginalna