Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny w załączeniu przesyła ogłoszenie w sprawie I Ns 46/23 w wersji word i pdf celem opublikowania na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 6 miesięcy z opisem:

 „Postanowieniem z dnia 01.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 428,41 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem złotych 41/100), w tym tytułem udziału członkowskiego w kwocie 2,68 zł (słownie: dwa złote 68/100), dywidendy w kwocie 31,59 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 59/100) oraz kwoty 394,14 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 10.01.2021r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Jadwidze Dubas c. Jakuba i Barbary, ostatnio zamieszkałej w  Manasterzu 136 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 06 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 06 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 177 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-06 13:36:38 Tomasz Inglot Wersja oryginalna