Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 2.441,81 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 81/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 15,28 zł (słownie: piętnaście złotych 28/100), dywidendy w kwocie 180,08 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 08/100) oraz kwoty 2.246,45 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 45/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 13.12.2021 r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Józefie Fudali c. Jana i Emilii, ostatnio zamieszkałej w Zagórzu 160 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Józefy Fudali do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 16 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 56 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-16 15:15:15 Tomasz Inglot Wersja oryginalna