Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 1.875,13 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 13/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 11,73 zł (słownie: jedenaście złotych 73/100), dywidendy w kwocie 138,24 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych 24/100) oraz kwoty 1.725,16 zł (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia  pięć złotych 16/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 09.06.2020 r. w Przeworsku członkowi Spółdzielni – Józefowi Mołoń s. Ignacego i Brygidy, ostatnio zamieszkałemu w Zagórzu 169 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Józefa Mołoń do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 16 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 95 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-16 15:17:22 Tomasz Inglot Wersja oryginalna