W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  z wniosku  Władysławy Flejszar o nabycie przez nią oraz jej zmarłego męża Mariana Flejszar w drodze uwłaszczenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości  Rozbórz  gm. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  424/2  o  pow.  0,30 ha  powstałej na parceli gruntowej 541/6 objętej zamkniętym LWH 683 Gm. Katastralnej Rozbórz, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Michała Jedynaka. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ewentualnych spadkobierców właściciela aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione .

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 281/222023-04-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 281/22)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 281/222023-04-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 281/22)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 kwiecień 2023 Aktualizowany dnia: 28 kwiecień 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 198 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-04-28 11:24:48 Tomasz Inglot Wersja oryginalna