Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 92/23 z wniosku Gminy Gać o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gać, gm. Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako:

działka nr ew. 2197 o pow.  0,1167 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia z działki nr 2045, powstałej z pgr. 164/183 obj. Lwh Spis I posiadłości tabularne gm. kat. Gać,

działka nr ew. 1819 o pow. 0,11 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia działki nr 1806, powstałej z pgr. 632/45 obj. zaginionym Lwh 119 gm. kat. Gać,

działka nr ew. 1956 o pow. 0,0412 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia działki nr 1579, powstałej z pgr. 571/14 obj. zaginionym Lwh 119 gm. kat. Gać, pgr. 510/5 obj. zamkniętym Lwh 305 gm.kat. Gać, w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Józefa Toni w 8/30 częściach, Władysławy Toni w 8/30 częściach, Marjanny z Toni Szpiłyk w 8/30 częściach, Tadeusza Toni w 6/30 częściach, pgr. 507/3 obj. zamkniętym Lwh 950 gm. kat. Gać,  w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Tadeusza Toni s. Jana w całości,

działka nr ew. 1460 o pow. 0,0648 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia z działki nr 1381, powstałej z pgr. 1195 obj. zaginionym Lwh 88 gm.kat. Gać, Arkuszem posiadłości gruntowej nr 264, w którym prawo własności jest ujawnione na rzecz Anieli Adamaczak z Rusinków w 1/5 części, Jana Rusinek w 1/5 części, Pauliny Rusinek w 1/5 części, Katarzyny Zięba z Rusinków w 1/5 części, Jana Trojnar s. Jakóba w 1/5 części.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/232023-07-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 92/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/232023-07-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 92/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 03 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 05 lipiec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 297 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-05 10:40:53 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2023-07-05 10:39:21 Tomasz Inglot Wersja oryginalna