Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 144/23 z wniosku Marii Wacnik o nabycia w drodze zasiedzenia przez Marię Wacnik i Stefana Wacnik na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 189 położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, gm. Tryńcza, powiat przeworski, woj. podkarpackie, obr. 0002 Gniewczyna Łańcucka, o pow. 0,14 ha obj. zamkniętym Lwh  610 gm. kat. Gniewczyna, w którym prawo własności ujawnione na rzecz Wojciecha Butyńskiego w 3/4 częściach i Franciszka Niemca w 1/4 części.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności współwłaścicieli nieruchomości, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/232023-07-26Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/232023-07-26Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 26 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 26 lipiec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 288 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-07-26 14:32:20 Tomasz Inglot Wersja oryginalna