Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 206/23
z wniosku Czesława Zięba o nabycia w drodze zasiedzenia z dniem 31 grudnia 2019r. prawa własności nieruchomości położonej w Rączynie, gm. Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka nr ew. 1594 o pow. 0,2427 ha obr. 0010 Rączyna, wydzielonej jako ekwiwalent zamienny w wyniku scalenia gruntów za działkę 2157 o pow. 0,27 ha, powstałą z pgr 932 obj. Lwh 195 gm. kat. Rączyna, w którym prawo własności ujawnione jest w całości na rzecz Jędrzeja Wojdyło s. Wojciecha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli,
w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 sierpień 2023 Aktualizowany dnia: 08 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 75 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-09-08 13:48:31 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2023-09-08 13:46:57 Tomasz Inglot Wersja oryginalna