Postanowieniem z dnia 25.08.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Gminie Kańczuga  reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty łącznie 12.066 zł  (słownie : dwanaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) w tym:

- kwota 2.473 zł (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 679/1 o pow. 0,0050 ha położoną w Łopuszce Wielkiej

- kwota 1.335 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 765/2 o pow. 0,0027 ha położoną w Łopuszce Wielkiej

- kwota 8.258 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 767/1 o pow. 0,0050 ha położoną w Łopuszce Wielkiej ,

zajętych pod rozbudowę drogi gminnej publicznej  nr G 110750R Łopuszka Wielka – Zagórze z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana wykazanemu właścicielowi, względnie jego spadkobiercom, którzy wykażą swe następstwo prawne prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia  - proporcjonalnie do przysługującego im udziału spadkowego. W przeciwnym razie nastąpi przepadek ww kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 10 lat od daty jego złożenia.”

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Przeworsku zawiadamia wierzycieli, aby w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 31 sierpień 2023 Aktualizowany dnia: 08 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 68 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-09-08 13:59:05 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2023-09-08 13:58:19 Tomasz Inglot Wersja oryginalna