Postanowieniem z dnia 01.08.2023 r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Miastu i Gminie Kańczuga  reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 573,00 zł (słownie : pięćset siedemdziesiąt trzy złote) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 647/1 położoną w Łopuszce Wielkiej, wydzieloną z działki 647, dla której Sąd Rejonowy  w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą PR1R/00035496/8, i zajętej pod rozbudowę drogi gminnej publicznej  - z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana spadkobiercom dotychczasowego właściciela działki Józefa Kos s. Stanisława i Janiny, którzy wykażą swe następstwo prawne prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia - proporcjonalnie do przysługującego im udziału spadkowego. W przeciwnym razie nastąpi przepadek ww kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od daty jego złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 08 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 86 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-09-08 14:02:21 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2023-09-08 14:01:33 Tomasz Inglot Wersja oryginalna