Postanowieniem z dnia 15.10.2021r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawczyni Ludmile Poznańskiej na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 120 (sto dwadzieścia) USD  tytułem uiszczenia kwoty wskazanej jako hipoteka umowna łączna zwykła, ustanowionej na rzecz Magdaleny z Byrwów Kamińskiej obciążającej nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Przeworsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1R/00059200/1 z tym zastrzeżeniem, że depozyt może być wydany wierzycielce Magdalenie z Byrwów Kamińskiej bądź wykazanemu następcy prawnemu wierzycielki. Równocześnie Sąd wzywa uczestniczkę Magdalenę z Byrwów Kamińską lub jej następców prawnych do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia. Sąd zawiadamia, że ustanowiono dla nieznanego wierzyciela   kuratora w osobie pracownika Sądu Natalii Pieniążek  celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/212023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/21)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/212023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/21)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 21 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 21 listopad 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 191 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-11-21 22:24:25 Tomasz Inglot Wersja oryginalna