Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 241/23 z wniosku

Genowefy Wojciechowskiej o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 3108 (uprzednio parceli budowlanej 137/2) położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, gm. Tryńcza, powiat przeworski, woj. podkarpackie, objętej Księgą wieczystą nr PR2R/00009966/0, w której prawo własności ujawnione jest na rzecz Marii Kuczer.

 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicielkę nieruchomości lub ewentualnych jej spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/232023-12-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/232023-12-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 01 grudzień 2023 Aktualizowany dnia: 01 grudzień 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 246 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-12-01 15:14:19 Tomasz Inglot Wersja oryginalna