W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Tomasza Wilk o nabycie przez Augustyna Wilk i Marię Wilk do majątku wspólnego w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości  Gorzyce   gm. Tryńcza  pow. Przeworsk oznaczonych nr ewidencyjnymi:  1217 o pow. 0,1843ha oraz 1226 o pow. 0,3107ha obj. KW PR2R/00006169/2, których prawo własności ujawnione jest na rzecz Franciszka Stęchły s. Antoniego i Zofii oraz nr 1175 wydzielonej jako ekwiwalent zamienny za dz. 1554,  powstałej na pgr 1490, 1491/2 objętej zamkniętym LWH 453 Gm. Katastralnej Gorzyce, których prawo własności ujawnione jest na rzecz Michała Wilka w 4/16 cz. oraz Katarzyny Wilkówny, Franciszka Wilka, Jana Wilka i Marjanny Wilkówny – po 3/16 cz.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 07 grudzień 2023 Aktualizowany dnia: 20 grudzień 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 172 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-12-20 10:34:58 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2023-12-20 10:31:43 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2023-12-20 10:16:20 Tomasz Inglot Wersja oryginalna