W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Ireny Religa o nabycie przez Stanisława Płoskoń i Marię Płoskoń do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości  Grzęska Gm. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  2300  o  pow.  0,2837 ha  powstałej parceli gruntowej 1042/2 objętej zamkniętym LWH 232 Gm. Katastralnej Grzęska, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Józefa Pieniążka w ½ cz. i Rozalji Pieniążkowej w ½ cz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 400/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 400/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 styczeń 2024 Aktualizowany dnia: 12 styczeń 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 229 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-01-12 15:21:10 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-01-12 15:17:29 Tomasz Inglot Wersja oryginalna