Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 8/24 z wniosku Miasta i Gminy Kańczuga o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Medyni Kańczuckiej, gm. Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako:

działka nr ew. 259 o pow.  0,12 ha obr. 0007 Medynia Kańczucka, zabudowanej budynkiem nr 51, stanowiącej inne tereny zabudowane, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia pgr. 15/80 obj. Lwh 173 gm. kat. Zagórze, w którym prawo własności jest ujawnione na rzecz Jana Kuźniar.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/24)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 03 kwiecień 2024 Aktualizowany dnia: 12 kwiecień 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 192 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-04-12 12:27:47 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-04-12 12:24:26 Tomasz Inglot Wersja oryginalna