Sygn. akt I Ns 318/23 P O S T A N O W I E N I EM z dnia 14 czerwca 2024 r. Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Anna Wróbel po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2024 r. w Przeworsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Michała Jancza z udziałem  Władysława Czwakiel, Marii Helwin o otwarcie i ogłoszenie testamentu Zofii Jancza oraz stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Jancza postanowił:

  1. dla uczestniczki Marii Helwin, której miejsce pobytu nie jest znane ustanowić kuratora procesowego w osobie r. pr. Łukasza Hęclika;
  2. dokonać publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Sądu, w budynku sądowym oraz w budynku Urzędu Miasta w Krakowie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/232024-06-19Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/232024-06-19Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 19 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 19 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 126 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-06-19 13:00:35 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-06-19 12:56:13 Tomasz Inglot Wersja oryginalna