Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2024 r. w Przeworsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Przeworskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z/s w Przeworsku przeciwko  Patrycji Szawan o zapłatę postanowił: ustanowić dla pozwanej Patrycji Szawan, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Agaty Granda - Kancelaria Adwokacka w Przeworsku; dokonać publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Sądu i Urzędu Gminy Przeworsk o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu; uzależnić skuteczność doręczenia wydanego w sprawie nakazu zapłaty wraz z odpisu pozwu i wezwań oraz odpisem pisma powoda z dnia 7.03.2024 r.  kuratorowi od upływu  miesięcznego okresu od chwili wywieszenia obwieszczeń.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawieI Nc 62/232024-06-19Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawieI Nc 62/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawieI Nc 62/232024-06-19Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawieI Nc 62/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 19 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 19 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 159 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-06-19 13:01:53 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-06-19 12:58:27 Tomasz Inglot Wersja oryginalna