O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Przeworsku Marcin Winiarz Kancelaria Komornicza nr II w Przeworsku na podstawie art.953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:28 maja 2024 r. o godz.1330 w sali nr 1 w Sądzie Rejonowym w Przeworsku odbędzie się:  D R U G A L I C Y T A C J A  nieruchomości oznaczonej jako: lokal niemieszkalny nr 1 położony w Przeworsku przy ul. Wojska Polskiego 8, gmina M. Przeworsk  objęty Księgą Wieczystą PR1R/00058226/2 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przeworsku wraz z udziałem wielkości 9/10 prawa własności częsci wspólnych nieruchomości położonej w Przeworsku przy ul. Wojska Polskiego 8 objętej skięga wieczystą nr PR1R/00024115/4 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przeworsku, stanowiąca własność dłużnika Katarzyna Tytuła.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
Cena wywoławcza wynosi:
1 117 500,00 zł
745 000,00 zł

sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 111.750,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona na rachunek bankowy komornika 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913 lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Obwieszczenie komornicze w sprawie Sygn.akt GKm 11/232024-04-23Tomasz InglotDownload this file (Obwieszczenie komornicze w sprawie Sygn.akt GKm 11/23)Obwieszczenie
2Obwieszczenie komornicze w sprawie Sygn.akt GKm 11/232024-04-23Tomasz InglotDownload this file (Obwieszczenie komornicze w sprawie Sygn.akt GKm 11/23)Obwieszczenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 23 kwiecień 2024 Aktualizowany dnia: 23 kwiecień 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 285 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-04-23 14:13:03 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-04-23 14:10:09 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-04-23 14:09:36 Tomasz Inglot Wersja oryginalna