Sąd Rejonowy w Przeworsku został utworzony z dniem 1 czerwca 1975 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 75.18.99).

 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508 z późn. zm.).

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.97.78.483). Sposób organizacji sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U. 2015. poz.133 ze zm. w skrócie u.s.p.) i w szczególności: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23  grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz.2316), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 03.5.22) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie  nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  ( Dz. U  z 2013 poz. 69)

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 12 październik 2016
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 16790 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 18:41:35 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-26 18:25:56 Przemysław Kisała Wersja oryginalna