II WYDZIAŁ  KARNY

 

Przewodniczący Wydziału  Sędzia Sądu Rejonowego Grzegorz Woźniak
Zastępca Przewodniczącego Wydziału Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Gaca

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Iwona Półtorak 
tel. 16 649 08 12

fax. 16 649 08 15
karny@przeworsk.sr.gov.pl

 

Kierownik Sekcji Sekretariatu ds. wykonywania orzeczeń Anna Borcz
tel. 16 649 08 33
fax. 16 649 08 33
karny_sekcja@przeworsk.sr.gov.pl

 

 

 

 Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego w tym: 

 

  • sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym,
  • sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
  • rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym,
  • inne sprawy w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, o wznowienie postępowania, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.
  • karne o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym za wyjątkiem wniosków o wydanie wyroku łącznego, rozpoznawanie wniosków prokuratora w zakresie czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jeżeli sprawa z uwagi na tryb postępowania w chwili złożenia wniosku podlegałaby rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,

    - o wykroczenia w I instancji, w tym również rozstrzyganie w zakresie wniosków organu prowadzącego czynności wyjaśniające, dla których wymagane jest orzeczenie sądu oraz wniosków o uchylenie prawomocnych mandatów karnych,

    - o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności do lat 2,  z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 07 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 14346 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-04-07 11:56:15 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-26 19:19:51 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-26 18:36:55 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-07 09:46:06 Przemysław Kisała Wersja oryginalna