Konkursy - Oferty pracy SR Przeworsk

Informacja o wyborze kandydata na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przeworsku A-111-4/2023

Po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2023 r. III etapu konkursu na staż urzędniczy, Komisja konkursowa wybrała następującą osobę na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w  Przeworsku :

Pani  Iwona Kukulska

oraz wyłoniła listę rezerwową, na którą wpisani zostali

 1. Pani Sabina Machała – Bącal
 2. Pani Sabina Gaweł
 3. Pan Mateusz Pieniążek
 4. Pani Gabriela Partyka

 

 Wybrana osoba  spełniła wymagania dotyczące kandydata na stanowisko stażysty. Wykazała się wysokim poziomem kultury osobistej, odpornością na stres, bardzo dobrą znajomością przepisów dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej,  sądowniczej i wiedzy ogólnej, nadto umiejętnością wykorzystania  w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.  Postawa zaprezentowana przez w/w osobę  budzi zaufanie.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1informacja wyniki2023-07-24Tomasz InglotDownload this file (informacja wyniki)Ogłoszenie
2informacja wyniki2023-07-24Tomasz InglotDownload this file (informacja wyniki)Ogłoszenie

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przeworsku A-111-4/2023

 

Po przeprowadzeniu w dniu 14 lipca 2023 roku II etapu konkursu tj. testu sprawdzającego wiedzę, Komisja ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

 Nazwisko i imie - liczba przyznanych punktów

 1. Kukulska Iwona - 3
 2. Machała – Bącal Sabina - 2
 3. Gaweł Sabina - 2
 4. Pieniążek Mateusz - 2
 5. Dec Marek - 1
 6. Jamroży Agnieszka - 1
 7. Lewandowska Kamila - 1
 8. Partyka Gabriela - 1

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas którego oceniane będą w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy odbędzie  się w Sądzie Rejonowym  w Przeworsku ul. Lwowska 9 w dniu  24 lipca  2023 roku o godz. 10:00, pokój Nr 16 (I piętro). 

Kandydatów prosimy o przybycie z dowodami tożsamości.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Lista kandydatów2023-07-14Bogda WęglowskaDownload this file (Lista kandydatów)Lista kandydatów
2Lista kandydatów2023-07-14Bogda WęglowskaDownload this file (Lista kandydatów)Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przeworsku A-111-4/2023

Po przeprowadzeniu w dniu 07 lipca 2023 roku I etapu konkursu tj.  selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu  - na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Komisja ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu :

1.     Dec Marek

2.     Gaweł Sabina

3.     Jamroży Agnieszka

4.     Kukulska Iwona

5.     Lewandowska Kamila

6.     Lonc Daria

7.     Machała –Bącal Sabina

8.     Partyka Gabriela

9.     Pieniążek Mateusz

Drugi etap konkursu polegający na teście pisemnym składającym się z 20 pytań sprawdzającym znajomość aktów prawnych i ogólną wiedzę z zakresu sądownictwa powszechnego odbędzie  się w Sądzie Rejonowym  w Przeworsku ul. Lwowska 9 w dniu  14 lipca  2023 roku o godz. 10:00, sala 3 (parter).

 

Kandydaci bioracy udział w II etapie konkursu proszeni są o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Lista kandydatów2023-07-07Tomasz InglotDownload this file (Lista kandydatów)Lista
2Lista kandydatów2023-07-07Tomasz InglotDownload this file (Lista kandydatów)Lista

OGŁOSZENIE  

Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu w sprawie konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Przeworsku

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U.2018.577 t.j. z dnia 2018.03.19 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. z dnia 2014.03.27 ) ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym  w Przeworsku docelowo na stanowisko sekretarza sądowego

Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Lwowska 9

Ilość etatów – 1 (jedno) stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy: sekretarz sądowy po odbyciu stażu urzędniczego

Oznaczenie konkursu – A – 111-4/2023

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie konkursu na staż urzędniczy A-111-4/232023-06-29Bogda WęglowskaDownload this file (Ogłoszenie w sprawie konkursu na staż urzędniczy A-111-4/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie konkursu na staż urzędniczy A-111-4/232023-06-29Bogda WęglowskaDownload this file (Ogłoszenie w sprawie konkursu na staż urzędniczy A-111-4/23)Ogłoszenie
3kwestionariusz osobowy2023-06-29Bogda WęglowskaDownload this file (kwestionariusz osobowy)kwestionariusz osobowy
4klauzula informacyjna, oświadczenia2023-06-29Bogda WęglowskaDownload this file (klauzula informacyjna, oświadczenia)klauzula informacyjna, oświadczenia