IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

 

Przewodniczący Wydziału  Referendarz Sądu Rejonowego  Katarzyna Golowska-Skawina  
Kierownik Sekretariatu Wydziału  Ewa Malec 

tel. 16 649 08 65
fax.  16 649 08 67
ksiegi4@przeworsk.sr.gov.pl

 

Sprawy rozpoznawane w Wydziale Ksiąg Wieczystych

  • wpis własności
  • wpis wieczystego użytkowania
  • wpis ograniczonego prawa rzeczowego
  • wpis hipotek
  • wpis praw osobistych i roszczeń osobistych
  • wpis dożywocia
  • wpis ostrzeżenia

Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie wyżej wymienionych praw. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym (art.626(1)kpc).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 07 wrzesień 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 12688 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 18:40:02 Przemysław Kisała Wersja oryginalna