Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku

Lokalizacja:

ul. Stepkiewicza 2,

37-200 Przeworsk

 

piętro:

I piętro

pokoje: 

3, 8, 9

telefon:

166490863, 166490858, 166490859

fax:

166490863

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Przeworsku, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla nieletnich:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi
 • sprawowanie nadzorów nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej)
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych:

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Przeworsku określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami)
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Agata Kukulska
I piętro, pok.3,
tel./fax 166490863
email: zkss@przeworsk.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Maria Kantor
I piętro, pok.3,
tel. 166490863
fax 166490863
email: zkss@przeworsk.sr.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Karny

Kurator specjalista
Iwona Godlewska

iwona.godlewska@przeworsk.sr.gov.pl
Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice:  Aleksandrów , Bernardyńska, Browarna ,  Cicha,   Gimnazjalna  , Grochowa , Grunwaldzka , Jana Kasprowicza , Jana Kilińskiego,    Jasna , Juliusza Słowackiego  Kasztanowa , Kąty , Kazimierza Koczocika , Kazimierzowska , Klonowa , Kościelna , Krakowska , Kręta  , Krzywa , księdza prałata Adama Ablewicza , Lwowska , Miodowa , Nad Stawem , Niepodległości , Ogrodowa, Osiedle Jana III Sobieskiego,  Osiedle Księcia Józefa Poniatowskiego, Piłsudskiego ,Pawła Stepkiewicza , Plac Adama Mickiewicza ,Rynek,  Rzeczna , Staropocztowa, Stefana Batorego , Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Studziańska , św.Jana ,Szkolna ,Tadeusza Kościuszki, Tatarska ,Tkacka ,Wałowa ,Warzywna ,Wąska, Węgierska, Wiejska,  Wierzbowa , Wincentego Witosa,  Władysława Stanisława Reymonta , Wodna ,Wojska Polskiego ,  Zamknięta , Zielona, Żurawia ,Zygmuntowska ,Żytnia .

 -Miasto i Gmina Kańczuga - Kańczuga, Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, Wola Rzeplińska , Żuklin

- Gmina Jawornik Polski:  Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Manasterz, Widaczów, Zagórze

Kurator zawodowy
Jakub Duliban

jakub.duliban@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Wtorek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice :

- Chodkiewicza, Ignacego Łukasiewicza , Jana Onufrego Zagłoby  , Kwietna , Korczaka, Łańcucka , Lipowa , Lwowska, 11 Listopada, Lekarska, Michała Wołodyjowskiego ,Mikołaja Kopernika,  Misiągiewicza,  Orląt Lwowskich ,  osiedle Józefa Benbenka , Okopowa, Otwarta , Park,  Rolskiego,  plac Fryderyka Chopina ,plac Jana Pawła II ,Pod Rozborzem, Pogodna , Pszenna , Rolna  , Rzemieślnicza , Słoneczna,  Sportowa ,Szpitalna,  Stanisława Staszica , Staropocztowa , Sienkiewicza, Sikorskiego, Wołodyjowskiego.

-  Gmina Przeworsk: Grzęska, Gwizdaj, Nowosielce, Studzian, Świętoniowa,  Urzejowice, Wojciechówka, Rozbórz , Mirocin , Ujezna , Chałupki , Gorliczyna

-  Gmina Gać : Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice,  Ostrów, Wolica

-  Gmina Zarzecze: Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie , Zarzecze, Żurawiczki

Kurator zawodowy
Aneta Gierczak

aneta.gierczak@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490859
Fax: 166490863

I piętro pok. 9

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice:

 -3 Maja,  Hugona Kołłątaja , Ignacego Krasickiego, Królowej Jadwigi,  Jagiellońska  , Armii Krajowej, Andersa, Budowlanych,  Długa,  Dobra,  Dworcowa,  Dynowska,  gen. Antoniego Chruściela,  Głęboka,  Gorliczyńska , Ignacego Solarza,  Łąkowa  , Lubomirskich,  Marii Konopnickiej ,Marii Skłodowskiej-Curie , Mostowa  ,Pod Chałupkami  ,Tysiąclecia, Wiśniowa,  Wspólna , Za Parowozownią .

- Gmina Adamówka: Adamówka, Cieplice, Dobcza, Krasne, Majdan Sieniawski, Pawłowa

- Miasto i Gmina Sieniawa:  Sieniawa, Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa

-Gmina Tryńcza: Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Rodzinny

Kurator specjalista
Agata Kukulska


Kierownik ZKSS
agata.kukulska@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490863
Fax: 166490863

pokój nr 3 – piętro I.

tel.16.6490863, fax. 16 6490863

dni dyżurów w sądzie:

- wtorek ,środa, czwartek:
9.00 – 14.00


-  Gmina Tryńcza: (Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa).

Kurator specjalista
Leszek Nabrzeżny

leszek.nabrzezny@przeworsk.sr.gov.pl
Telefon: 166490859
Fax: 166490863

I piętro pok. 9

Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

- Miasto Przeworsk ulice:  Browarna , Grochowa  ,  Kasztanowa  , Klonowa , Kościelna , Krakowska  , Nad Stawem , Niepodległości , Ogrodowa ,Osiedle Jana III Sobieskiego,  Osiedle Księcia Józefa Poniatowskiego, Piłsudskiego , Rzeczna , Staropocztowa, Stefana Batorego , Stolarska,  Studziańska , św. Jana , Szkolna , Tadeusza Kościuszki ,Tatarska , Warzywna , Wąska, Węgierska,  Wincentego Witosa,  Władysława Stanisława Reymonta , Wodna ,  Zamknięta , Zielona,  Żytnia .

-  Gmina Gać :  Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice,  Ostrów, Wolica

- Gmina Jawornik Polski: Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Manasterz, Widaczów, Zagórze

-  Gmina Kańczuga:  Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Kańczuga, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz,  Wola Rzeplińska , Żuklin.

-Gmina Przeworsk: Gwizdaj, Studzian, Nowosielce, Urzejowice, Wojciechówka

Kurator zawodowy
Klaudia Sierpińska
klaudia.sierpinska@przeworsk.sr.gov.pl
Telefon: 166490858
Fax:

166490863

I piętro pok. 8

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice:

- 3 Maja,  Armii Krajowej, Andersa, Budowlanych,  Długa,  Dobra,  Dworcowa,  Dynowska,  gen. Antoniego Chruściela,  Chodkiewicza, Głęboka,  Gorliczyńska , Hugona Kołłątaja , Ignacego Krasickiego, Ignacego Łukasiewicza ,Ignacego Solarza, Jagiellońska  , Jana Onufrego Zagłoby , Jedności , Królowej Jadwigi , Krótka  , Kwietna , Korczaka, Łąkowa , Łańcucka , Lipowa , Lubomirskich, Lwowska, 11 Listopada,  Lekarska, Marii Konopnickiej , Marii Skłodowskiej-Curie,  Michała Wołodyjowskiego , Mikołaja Kopernika,  Misiągiewicza,  Mostowa , Orląt Lwowskich,  osiedle Józefa Benbenka , Okopowa, Otwarta , Park,  plac Fryderyka Chopina ,plac Jana Pawła II , Pod Chałupkami ,Pod Rozborzem , Pogodna , Pszenna  Rolna  ,Rolskiego, Rzemieślnicza , Słoneczna,  Sportowa ,Szpitalna,  Stanisława Staszica , Staropocztowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Tysiąclecia, Wiśniowa,  Wspólna, Wołodyjowskiego, Za Parowozownią .

-Gmina Zarzecze: Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie , Zarzecze, Żurawiczki

- Gmina Przeworsk: Grzęska, Świętoniowa,  Rozbórz , Mirocin , Ujezna , Chałupki , Gorliczyna


Kurator zawodowy
Sylwia Grzegorzak - Buciora

sylwia.grzegorzak-buciora@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice:  Aleksandrów , Bernardyńska,  Cicha,   Gimnazjalna  , Grunwaldzka  Jana Kasprowicza , Jana Kilińskiego,  Jasna , Juliusza Słowackiego  , Kąty , Kazimierza Koczocika , Kazimierzowska  , Kręta  , Krzywa , księdza prałata Adama Ablewicza , Lwowska  Miodowa ,Pawła Stepkiewicza , Plac Adama Mickiewicza , Polna ,Rynek,  Stefana Czarnieckiego , Tkacka ,Wałowa , Wiejska,  Wierzbowa , Wincentego Witosa,  Władysława Stanisława Reymonta ,Wojska Polskiego , Żurawia , Zygmuntowska

- Miasto i Gmina Sieniawa: Sieniawa, Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa

- Gmina Adamówka: Adamówka, Cieplice, Dobcza, Krasne, Majdan Sieniawski, Pawłowa

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 14 listopad 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 26809 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2023-11-14 09:20:08 Tomasz Inglot Zobacz zmiany