Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku

Lokalizacja:

ul. Stepkiewicza 2,

37-200 Przeworsk

 

piętro:

I piętro

pokoje: 

3, 8, 9

telefon:

166490863, 166490858, 166490859

fax:

166490863

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Przeworsku, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla nieletnich:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi
 • sprawowanie nadzorów nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej)
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych:

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Przeworsku określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami)
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Agata Kukulska
I piętro, pok.3,
tel./fax 166490863
email: agata.kukulska@przeworsk.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Maria Kantor
I piętro, pok.3,
tel. 166490863
fax 166490863
email: maria.kantor@przeworsk.sr.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Karny

Kurator specjalista
Iwona Godlewska

iwona.godlewska@przeworsk.sr.gov.pl
Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice: Aleksandrów , Bernardyńska, Browarna , Cicha, Gimnazjalna , Grochowa , Grunwaldzka , Jana Kasprowicza , Jana Kilińskiego, Jasna , Juliusza Słowackiego Kasztanowa , Kąty , Kazimierza Koczocika , Kazimierzowska , Klonowa , Kościelna , Krakowska , Kręta , Krzywa , księdza prałata Adama Ablewicza , Lwowska , Miodowa , Nad Stawem , Niepodległości , Ogrodowa ,Osiedle Jana III Sobieskiego, Osiedle Księcia Józefa Poniatowskiego, Piłsudskiego ,Pawła Stepkiewicza , Plac Adama Mickiewicza , Polna ,Rynek, Rzeczna , Staropocztowa, Stefana Batorego , Stefana Czarnieckiego ,Stolarska, Studziańska , św. Jana , Szkolna , Tadeusza Kościuszki ,Tatarska , Tkacka ,Wałowa , Warzywna , Wąska, Węgierska, Wiejska, Wierzbowa , Wincentego Witosa, Władysława Stanisława Reymonta , Wodna ,Wojska Polskiego , Zamknięta , Zielona, Żurawia , Zygmuntowska ,Żytnia .
-Gmina Kańczuga: (Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Kańczuga, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, Wola Rzeplińska , Żuklin).

Kurator zawodowy
Jakub Duliban

jakub.duliban@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Wtorek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

- Gmina Przeworsk: (Grzęska, Gwizdaj, Nowosielce, Studzian, Świętoniowa, Urzejowice, Wojciechówka)
- Gmina Gać : ( Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów, Wolica)
- Gmina Jawornik Polski: ( Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Manasterz, Widaczów, Zagórze)
- Gmina Zarzecze: ( Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie , Zarzecze, Żurawiczki).

Kurator zawodowy
Aneta Gierczak

aneta.gierczak@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490859
Fax: 166490863

I piętro pok. 9

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

Miasto Przeworsk ulice:
3 Maja, Armii Krajowej, Andersa, Budowlanych, Długa, Dobra, Dworcowa, Dynowska, gen. Antoniego Chruściela, Głęboka, Gorliczyńska , Hugona Kołłątaja , Ignacego Krasickiego, Ignacego Łukasiewicza ,Ignacego Solarza, Jagiellońska , Jana Onufrego Zagłoby , Jedności , Królowej Jadwigi , Krótka , Kwietna , Korczaka, Łąkowa , Łańcucka , Lipowa , Lubomirskich, Lwowska, 11 Listopada, Lekarska, Marii Konopnickiej , Marii Skłodowskiej-Curie , Michała Wołodyjowskiego , Mikołaja Kopernika , Mostowa , Orląt Lwowskich , osiedle Józefa Benbenka , Okopowa, Otwarta , Park , plac Fryderyka Chopina ,plac Jana Pawła II , Pod Chałupkami ,Pod Rozborzem , Pogodna , Pszenna , Rolna , Rzemieślnicza , Słoneczna, Sportowa ,Szpitalna, Stanisława Staszica , Staropocztowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Wiśniowa, Wspólna , Wołodyjowskiego, Za Parowozownią .
- Gmina Przeworsk: ( Rozbórz , Mirocin , Ujezna , Chałupki , Gorliczyna)

Kurator zawodowy
Sylwia Grzegorzak - Buciora

sylwia.grzegorzak-buciora@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

-Gmina Adamówka:
(Adamówka, Cieplice, Dobcza, Krasne, Majdan Sieniawski, Pawłowa)
Gmina Sieniawa: (Czerce,CzerwonaWola,Dobra,Dybków,Leżachów,Paluchy,Pigany,Rudka,Wylewa)
-Gmina Tryńcza: (Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Rodzinny

Kurator specjalista
Agata Kukulska


Kierownik ZKSS
agata.kukulska@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490863
Fax: 166490863

pokój nr 3 – piętro I.

tel.16.6490863, fax. 16 6490863

dni dyżurów w sądzie:

- wtorek ,środa, czwartek:
9.00 – 14.00


-  Gmina Tryńcza: (Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa).

Kurator specjalista
Marta Markowska - Bekiesz


marta.markowska@przeworsk.sr.gov.pl

Telefon: 166490859
Fax: 166490863

I piętro pok. 9

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

 

 

-Gmina Sieniawa: (Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa)
-Gmina Adamówka: (Adamówka, Cieplice, Dobcza, Krasne, Majdan Sieniawski, Pawłowa)

 -Gmina Tryńcza: (Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa).

Kurator specjalista
Leszek Nabrzeżny

leszek.nabrzezny@przeworsk.sr.gov.pl
Telefon: 166490859
Fax: 166490863

I piętro pok. 9

Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

 

Miasto Przeworsk ulice: Aleksandrów , Bernardyńska, Browarna , Cicha, Gimnazjalna , Grochowa , Grunwaldzka , Jana Kasprowicza , Jana Kilińskiego, Jasna , Juliusza Słowackiego Kasztanowa , Kąty , Kazimierza Koczocika , Kazimierzowska , Klonowa , Kościelna , Krakowska , Kręta , Krzywa , księdza prałata Adama Ablewicza , Lwowska , Miodowa , Nad Stawem , Niepodległości , Ogrodowa ,Osiedle Jana III Sobieskiego, Osiedle Księcia Józefa Poniatowskiego, Piłsudskiego ,Pawła Stepkiewicza , Plac Adama Mickiewicza , Polna ,Rynek, Rzeczna , Staropocztowa, Stefana Batorego , Stefana Czarnieckiego ,Stolarska, Studziańska , św. Jana , Szkolna , Tadeusza Kościuszki ,Tatarska , Tkacka ,Wałowa , Warzywna , Wąska, Węgierska, Wiejska, Wierzbowa , Wincentego Witosa, Władysława Stanisława Reymonta , Wodna ,Wojska Polskiego , Zamknięta , Zielona, Żurawia , Zygmuntowska ,Żytnia .
- Gmina Gać : ( Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów, Wolica)
- Gmina Jawornik Polski: ( Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Manasterz, Widaczów, Zagórze
- Gmina Kańczuga: (Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Kańczuga, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, Wola Rzeplińska , Żuklin).

 

Kurator zawodowy
Klaudia Sierpińska
klaudia.sierpinska@przeworsk.sr.gov.pl
Telefon: 166490858
Fax: 166490863

I piętro pok. 8

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

 

Miasto Przeworsk ulice:
- 3 Maja, Armii Krajowej, Andersa, Budowlanych, Długa, Dobra, Dworcowa, Dynowska, gen. Antoniego Chruściela, Głęboka, Gorliczyńska , Hugona Kołłątaja , Ignacego Krasickiego, Ignacego Łukasiewicza ,Ignacego Solarza, Jagiellońska , Jana Onufrego Zagłoby , Jedności , Królowej Jadwigi , Krótka , Kwietna , Korczaka, Łąkowa , Łańcucka , Lipowa , Lubomirskich, Lwowska, 11 Listopada, Lekarska, Marii Konopnickiej , Marii Skłodowskiej-Curie , Michała Wołodyjowskiego , Mikołaja Kopernika , Mostowa , Orląt Lwowskich , osiedle Józefa Benbenka , Okopowa, Otwarta , Park , plac Fryderyka Chopina ,plac Jana Pawła II , Pod Chałupkami ,Pod Rozborzem , Pogodna , Pszenna , Rolna , Rzemieślnicza , Słoneczna, Sportowa ,Szpitalna, Stanisława Staszica , Staropocztowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Wiśniowa, Wspólna , Wołodyjowskiego, Za Parowozownią .
-Gmina Przeworsk: (Grzęska, Świętoniowa, Gwizdaj, Nowosielce, Studzian , Urzejowice, Wojciechówka)
-Gmina Zarzecze: ( Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie , Zarzecze, Żurawiczki)

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 07 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 21466 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2022-10-07 09:48:21 Przemysław Kisała Wersja oryginalna