PETYCJE  JEDNOSTKOWE

1.    Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem
       Portalu Informacyjnego Sądów  Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:

 - z repertorium "Cz" we wszystkich wydziałach cywilnych,
 - z repertorium "RCz" we wszystkich wydziałach rodzinnych i nieletnich. 


- Petycja wpłynęła w dniu 6 listopada 2020 r. 

- Wnioskodawca nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. 


- Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.


odpowiedź_na_petycję.pdf

treść_petycji.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 październik 2018 Aktualizowany dnia: 07 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 6457 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-07 10:27:14 Przemysław Kisała Wersja oryginalna