Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - Bogda Węglowska-Paluch 

tel.  16 649 08 24
fax. 16 649 08 16

 

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Przeworsku  należą w szczególności:

 • sprawy organizacyjne sądu rejonowego;
 • prowadzenie sekretariatu Prezesa;
 • prowadzenie biura podawczego, biura obsługi interesantów ( wraz z czytelnią akt ) i biblioteki,
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • sprawy ławników oraz kuratorów społecznych,
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników;
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych;
 • sprawy zaopatrzeniowe sądu rejonowego;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością remontową;
 • administrowanie nieruchomościami sądu rejonowego,
 • sprawy dotyczące zamówień publicznych;
 • gospodarka środkami trwałymi i składnikami majątkowymi,
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

  

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 07 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 10696 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-04 14:45:26 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-07 10:15:11 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-07 10:14:58 Przemysław Kisała Wersja oryginalna