Informacja
Zakupione i niewykorzystane – znaki opłaty sądowej jak i kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej
n i e   p o d l e g a j ą    z w r o t o w i .

Informujemy, że w  związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1404) od dnia 1 stycznia 2015 r. sądem właściwym do przyjmowania dochodów, sum depozytowych i sum na zlecenie (zaliczek na koszty postępowania sądowego) oraz dokonywania wydatków dotyczących  Sądu Rejonowego w Przeworsku - jest Sąd Okręgowy w Przemyślu.

W budynku  Sądu Rejonowego w Przeworsku funkcjonuje  kasa Sądu, w której można  uiszczać opłaty sądowe.
Istnieje również  mozliwość   uiszczania  opłat sądowych w  formie bezgotówkowej w  kasie  Sądu .

 

Rachunek dochodów budżetowych
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)

26101000551153005038000000

I Wydział Cywilny
96101000551153005038000001

II Wydział Karny
69101000551153005038000002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
42101000551153005038000003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
15101000551153005038000004

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie
85101000551153005038000005

Samodzielna Sekcja Administracyjna
68101000551153005038000020

Rachunek wydatków budżetowych
NBP O/O Rzeszów
93 1010 1528 0021 3422 3000 0000

Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów, rejestr spadkowy)
NBP O/O/Rzeszów
80 1010 1528 0021 3413 9800 0000

Rachunki sum depozytowych:
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia – otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)

- Rachunek sum depozytowych w PLN
BGK O/ Rzeszów
75 1130 1017 0021 1000 8390 0004

 

- Rachunek sum depozytowych w USD
BGK O/ Rzeszów
48 1130 1017 0021 1000 8390 0005

- Rachunek sum depozytowych w EUR
BGK O/ Rzeszów
32 1130 1017 0021 1000 8390 0002

- Rachunek sum depozytowych w CHF
BGK O/ Rzeszów
59 1130 1017 0021 1000 8390 0001

- Rachunek sum depozytowych w GBP
BGK O/ Rzeszów
05 1130 1017 0021 1000 8390 0003

- Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki i świadczenia pieniężne)                  
BGK O/Rzeszów
19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

- Kody do przelewów zagranicznych:

IBAN             - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK

 

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego - Bank Pekao S.A. na niżej podane rachunki:

Lp

Treść

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Przemyślu

1

Sumy depozytowe w PLN

83 1240 6957 0111 0000 0000 0794

2

Sumy depozytowe w USD

76 1240 6957 0787 0000 0000 0100

3

Sumy depozytowe w EUR

29 1240 6957 0978 0000 0000 0126

4

Sumy depozytowe w CHL

83 1240 6957 0797 0000 0000 0056

5

Sumy depozytowe w GBP

94 1240 6957 0789 0000 0000 0064Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 26984 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-17 09:51:23 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-17 09:51:02 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-17 09:48:43 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-04 14:46:43 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-04 14:46:41 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-04 14:46:38 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-04 14:46:30 Administrator Wersja oryginalna