OGŁOSZENIE


 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Sąd Rejonowy w Przeworsku, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

Wykaz zbędnych składników

Wniosek o przekazanie

 

Wszystkie powyższe komputer i laptopy nie posiadają dysków twardych. Dyski twarde wymienione w pozycjach 51 do 54 nie są przeznaczone do sprzedaży oraz bezpłatnego przekazania. Oferty osób zainteresowanych zakupem, bądź wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę ww. składników majątku ruchomego, zgodnie z zapisami § 17, § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 23.09.2021 r. Jednocześnie informuję, że wymienione przedmioty można będzie obejrzeć w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, ul. Lwowska 9. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 649 08 26.
Adres, na który należy kierować wnioski:

Sąd Rejonowy w Przeworsku
ul. Lwowska 9
37-200 Przeworsk

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 17 wrzesień 2021 Aktualizowany dnia: 17 wrzesień 2021
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 902 Autor / Zatwierdzający: T.Inglot