OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU WYKAZU INWENTARZA

Sygn. akt. I N 83/23

Dane spadkodawcy:

Jan Lisztoń

 PESEL:

 53022410717

Data śmierci spadkodawcy:

10.01.2023 r.

 Ostatnie miejsce zamieszkania  spadkodawcy:

 Przeworsk

Pouczenia:

 - ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

 na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 kpc).

- osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I N 83/232023-03-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I N 83/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I N 83/232023-03-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I N 83/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 28 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 576 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-28 15:26:02 Tomasz Inglot Wersja oryginalna