Postanowieniem z dnia 18.01.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Powiatowi Przeworskiemu – Zarządowi Powiatu Przeworskiego na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 1.636 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych), tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, oznaczonej jako działka 836/2, która objęta została Aktem Własności Ziemi z dnia 27.04.1974r. nr RG-ON-451-V/46/902/74, stwierdzającym, że właścicielem nieruchomości jest Marian Nowicki - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po Marianie Nowickim  - w przeciwnym razie nastąpi przepadek ww. kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 10 lat od daty jego złożenia. Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Przeworsku zawiadamia następców prawnych wierzyciela, aby w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 24 styczeń 2024 Aktualizowany dnia: 01 luty 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 120 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-02-01 10:28:55 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-02-01 10:07:59 Tomasz Inglot Wersja oryginalna