W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Zbigniewa Hawro o nabycie przez wnioskodawcę i jego małżonkę Czesławę Hawro do majątku objętego wspólnością majątkowa małżeńską w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości Kańczuga pow. Przeworsk oznaczonej  numerem ewidencyjnym:

- 1152 o pow. 0,0709 ha powstałej na pgr 123/3 objętej KW PR1R//00004877/7, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Julii Łyko c. Jana i Józefy

oraz postępowanie  wniosku  Zbigniewa Hawro o nabycie przez wnioskodawcę drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonych w miejscowości Kańczuga pow. Przeworsk oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1330 o pow. 0,1857ha objętej AWZ RG-ON-451-III/15/318/76, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Stefanii Gileckiej;

- 679 o pow. 0,3356 ha w zakresie udziału 4/5 części, objętej AWZ RG-ON-451-III/15/317/76 której prawo własności ujawnione jest na rzecz Jana Gdula w 1/5cz., Czesławy Hawro – w 1/15 cz., Joanny Salomon w 1/5 cz., Stefanii Gileckiej w 2/5cz.,

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 17 styczeń 2024 Aktualizowany dnia: 05 luty 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 97 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-02-05 11:22:05 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-02-05 11:20:26 Tomasz Inglot Wersja oryginalna