W Sądzie Rejonowym w Przeworsku I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 235/23 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Biesiadowskim s. Wacława i Józefy zd. Mirkiewicz, zmarłym w dniu 12 grudnia 2022 roku w Jarosławiu, mającej ostatnie miejsce stałego pobytu w Przeworsku przy ul. Kąty 7.
W skład spadku wchodzi udział w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3104 o powierzchni 0,0135 ha obr. nr 3 położona w Przeworsku dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, a w szczególności następców prawnych jego zmarłego ojca Wacława Biesiadowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przeworsku
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 luty 2024 Aktualizowany dnia: 05 luty 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 157 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-02-05 11:39:22 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-02-05 11:37:34 Tomasz Inglot Wersja oryginalna