Postanowieniem z dnia 12.03.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Marii Kluz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku 
- kwoty 0,01 zł (jeden grosz), jako świadczenia z tytułu prawa zastawu na rzecz Marii Balawajder zabezpieczonego hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej PR1R/00004613/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 414 położonej w Białobokach - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Marii Balawajder lub jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej,
- kwoty 0,01 zł (jeden grosz), jako świadczenia z tytułu prawa zastawu na rzecz Piotra Balawajder zabezpieczonego hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej PR1R/00004613/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 414 położonej w Białobokach - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Piotra Balawajder lub jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim;
Równocześnie ustanowiono dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie pracownika Sądu asystenta sędziego Natalii Pieniążek celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu.  Sąd wzywa następców prawnych Marii Balawajder i Piotra Balawajder do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/242024-03-15Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/242024-03-15Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/24)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 15 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 15 marzec 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 186 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-03-15 14:29:03 Tomasz Inglot Wersja oryginalna