W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie wniosku Stanisławy Warchoł o nabycie przez małżonków Władysława Dzik i Zofię Dzik do majątku wspólnego w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonych w Hadlach Szklarskich gmina Jawornik Polski oznaczonych nr ewidencyjnym:

- 697 o pow. 0,1708ha objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 964 o pow. 0,1308ha objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1026/1 o pow. 0,0994ha powstałej na parceli gruntowej 124/1 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1047 o pow. 0,3498ha powstałej na parceli gruntowej 129/56 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie i na parceli gruntowej 129/8 objętej zaginionym LWH 188 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie. W LWH 42 prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1183 o pow. 0,1639ha powstałej na parceli gruntowej 130/29 i 130/30 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1405 o pow. 0,0354ha powstałej na parceli gruntowej 25 objętej zamkniętym LWH 110 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Rozalii Motowidło w 8/32cz., Jędrzeja Motowidły w 1/64cz., i 1/192cz., Rozalii Mac w 8/32cz., Karoliny z Maców Waszczak w 11/1728cz., Jana Mac w 11/1728cz., Anny Mac w 11/1728cz., Magdaleny Mac w 11/1728cz., Marii Mac Stochla w 11/1728cz., Marii z Doboszów Mac, Ludwika Mac, Franciszka Mac, Jana Mac, Karoliny Mac, Waszczak, Magdaleny z Maców Warchoł, Anny z Maców Choma, Marii z Maców Stochla – po 187/426cz. , Magdaleny Stochla, Karoliny Dusza, Katarzyny Kądziołka, Antoniego Skary - w 7/144cz.,

- 1421 o pow. 0,3588ha powstałej na parceli gruntowej 11/26 i 11/5 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1427 o pow. 0,0459ha powstałej na parceli gruntowej 11/29 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1431 o pow. 0,0415ha powstałej na parceli gruntowej 11/28 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1438 o pow. 0,0998ha powstałej na parceli gruntowej 11/33 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1889 o pow. 0,0167ha powstałej na parceli gruntowej 711/17 objętej czynnym LWH 120 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Stoochla w 1/7cz. Michała Stochli w 1/7cz., Jana Stochli w 1/7cz., Karoliny Sochla w 1/7cz., Jana Gmyrka w 1/14cz., Zofii z Gmuyrków Stochlowej w 1/14cz., Jana Gmyrka w 1/7cz.,

- 1953 o pow. 0,0381ha objętej zamkniętym LWH 27 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Piotra Gmyrka,

- 1046 o pow. 0,2670ha powstałej na parceli gruntowej 121/23 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz., Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż w przypadku niezgłoszenia się i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 07 maj 2024 Aktualizowany dnia: 07 maj 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 117 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-05-07 13:03:10 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-05-07 12:58:34 Tomasz Inglot Wersja oryginalna