W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Edwarda Stanowskiego o nabycie przez Czesława Stanowskiego i Genowefę Stanowską do majątku wspólnego małżeńskiego w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonych w Jaworniku Przedmieście Gmina Jawornik Polski oznaczonej  nr ewidencyjnymi: 1448 o pow. 0,0,0775 ha i 1481 o  pow.  0,0701 ha, wydzielonych jako ekwiwalent zamienny za działki nr: 2005 (obj. LWH 366 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2006 (powstała na pgr 4055/21, powstałej z podziału pgr 4055/3 obj. LWH 365 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2011 (obj. LWH 366 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2115 (powstała na pgr 3942/3, obj. LWH 477 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2249 (obj. LWH 394 Gm. kat. Jawornik Przedmieście). W LWH 366 prawo własności ujawnione jest na rzecz Katarzyny Kądziołka w 1/4cz., Małgorzaty Burej w 1/7cz., Wiktorii Kurpyta w 1/7cz., Władysława Kądziołki w 1/7cz., Antoniego Burego w 1/28cz., Wiktorji Burowej w 1/28cz., Apolonii z Kądziołków Makowskiej w 1/4cz., Tomasza Stanowskiego w 3/252cz., Wiktorji ze Stanowskich Burowej w 3/252cz., Karola Stanowskiego w 3/252cz., Rozalii ze Stanowskich Żakowej w 3/252cz., Zofii Burówny w 3/252cz., Antoniego Stanowskiego w 1/252cz., Zofii Stanowskiej w 1/252cz., Wiktorji Stanowskiej w 1/252cz., Marjanny Kądziołkowej w 1/32cz.,

W LWH 394 prawo własności ujawnione jest na rzecz Marii Makara w 1/3cz., Anieli Makara w 1/3cz., Władysława Makary w 1/3cz.,

W LWH 365 prawo własności ujawnione jest na rzecz Katarzyny Kądziołka w 1/2cz., Apolonii z Kądziołków Makowskiej w 1/4cz., Marjanny Kądziołkowej w 1/16cz.,Katarzyny Makowskiej w 1/8cz., Marii z Łysiaków Kądziołka w 6/128cz., Katarzyny z Kądziołków Warchoł w 9/128cz., Józefa Kądziołki w 9/128cz.,

W LWH 477 prawo własności ujawnione jest na rzecz Wiktorji ze Stanowskich Burej w 1/6cz., Rozalii ze Stanowskich Żakowej w 1/6cz., Zofii Stanowskiej w 1/6cz. i w 1/18cz.,, Karola Stanowskiego w 1/6cz., Antooniego Stanowskiego w 1/18 cz., Wiktorji Stanowskiej w 1/18cz., Karola Stanowskiego w 2/6cz.,

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 07 maj 2024 Aktualizowany dnia: 07 maj 2024
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 131 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2024-05-07 13:03:56 Tomasz Inglot Zobacz zmiany
2024-05-07 13:01:42 Tomasz Inglot Wersja oryginalna