Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 321,06 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden złotych 06/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 2,01 zł (słownie: dwa złote 01/100), dywidendy w kwocie 23,69 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 69/100) oraz kwoty 295,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 36/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 11.01.2022 r. w Goleniowie członkowi Spółdzielni – Helenie Żak c. Wojciecha i Rozalii, ostatnio zamieszkałej w Widaczowie 114 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Heleny Żak do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 16 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 95 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-16 15:11:28 Tomasz Inglot Wersja oryginalna