Ogłoszenia SR Przeworsk

Zarządzenie nr 4/2019 Prezesa Sądu Rejonowegow Przeworsku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 31 lipca 2019 r.  w sprawie zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.

pdfZarządzenie nr 4/2019.pdf

Ogłoszenie dot. uwłaszczenia nieruchomości w miejscowości Dębów,  sygn. akt I Ns 157/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora i zasiedzeniu nieruchomościw sprawie: sygn. akt I Ns 229/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora i zasiedzeniu nieruchomościw sprawie: sygn. akt I Ns 200/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora i zasiedzeniu nieruchomościw sprawie: sygn. akt I Ns 237/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora i zasiedzeniu nieruchomościw sprawie: sygn. akt I Ns 86/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie: sygn. akt I Ns 177/19
Ogłoszenie w sprawie: sygn. akt I Ns 177/19 dot. zasiedzenia nieruchomości.
Ogłoszenie w sprawie: sygn. akt I Ns 148/19 dot. zasiedzenia nieruchomości.
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie: sygn. akt I C 571/19
Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu inwentarza do spraw: sygn. akt I Ns 208/19; I Ns 209/19; I Ns 210/19; I Ns 211/19; I Ns 213/19