Ogłoszenia SR Przeworsk

Ogłoszenie w sprawie I Ns 436/21
Ogłoszenie w sprawie I N 321/21
OGŁOSZENIE


 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Sąd Rejonowy w Przeworsku, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

Wykaz zbędnych składników

Wniosek o przekazanie

 

Wszystkie powyższe komputer i laptopy nie posiadają dysków twardych. Dyski twarde wymienione w pozycjach 51 do 54 nie są przeznaczone do sprzedaży oraz bezpłatnego przekazania. Oferty osób zainteresowanych zakupem, bądź wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę ww. składników majątku ruchomego, zgodnie z zapisami § 17, § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 23.09.2021 r. Jednocześnie informuję, że wymienione przedmioty można będzie obejrzeć w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, ul. Lwowska 9. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 649 08 26.
Adres, na który należy kierować wnioski:

Sąd Rejonowy w Przeworsku
ul. Lwowska 9
37-200 Przeworsk

OGŁOSZENIE

 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Sąd Rejonowy w Przeworsku , działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

 

Wykaz zbędnych składników

Wniosek o przekazanie

 

Oferty osób zainteresowanych zakupem, bądź wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę ww. składników majątku ruchomego, zgodnie z zapisami § 17, § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 20.09.2021 r. Jednocześnie informuję, że wymienione przedmioty można będzie obejrzeć w Sądzie Rejonowym w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 9 pok. 16

Szczegółowych informacji można uzyskać:

Sad Rejonowy w Przeworsku

ul. Lwowska 9

37-200 Przeworsk

tel. 16 649-08-26

 

Adres, na który należy kierować wnioski:

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

pdfOgłoszenie w sprawie I Ns 159/21.pdf
Ogłoszenie o wykazie inwentarza do sprawy I N 10/21
Ogłoszenie dot. dz. nr 361, 364, 345 : I Ns 498/19.pdf
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie: sygn. akt I Ns 387/19
Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie: sygn. akt I Ns 31/18
Ogłoszenie dot. zasiedzenia nieruchomości w miejscowości Krzeczowice, sygn. akt I Ns 201/19
Ogłoszenie w sprawie: sygn. akt I Ns 233/19 dot. zasiedzenia nieruchomości.