Ogłoszenia SR Przeworsk

Ogłoszenie dot. dz. nr 361, 364, 345 : I Ns 498/19.pdf
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie: sygn. akt I Ns 387/19
Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie: sygn. akt I Ns 31/18
Ogłoszenie dot. zasiedzenia nieruchomości w miejscowości Krzeczowice, sygn. akt I Ns 201/19
Ogłoszenie w sprawie: sygn. akt I Ns 233/19 dot. zasiedzenia nieruchomości.
Ogłoszenie o złożeniu do depozytu sądowego w sprawie I Ns 260/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie: sygn. akt I Ns 260/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie: sygn. akt I Ns 347/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków
 
 
Opcje : Historia : Opinie zwrotne : Donate Zamknij

Zarządzenie nr 4/2019 Prezesa Sądu Rejonowegow Przeworsku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 31 lipca 2019 r.  w sprawie zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.

pdfZarządzenie nr 4/2019.pdf

Ogłoszenie dot. uwłaszczenia nieruchomości w miejscowości Dębów,  sygn. akt I Ns 157/19
Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora i zasiedzeniu nieruchomościw sprawie: sygn. akt I Ns 229/19