Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 1.453,80 zł (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy złote 80/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego
w kwocie 9,82 zł (słownie: dziewięć złotych 82/100) oraz kwoty 1.443,98 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści trzy złote 98/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 02.05.2022 r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Janowi Makara s. Władysława i Marii, ostatnio zamieszkałym w Jaworniku Polskim 295 -
z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Jana Makara do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/23)Ogłoszenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 16 marzec 2023
Opublikowany przez: Tomasz Inglot Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 53 Autor / Zatwierdzający: T.I.
Wersje:
2023-03-16 15:08:14 Tomasz Inglot Wersja oryginalna